Dolf Hartsuiker


De Heilige Antonius Abt
Het Leven van de Heilige Antonius — door Bisschop Athanasius in 356—362 n. Chr.
Paulus van Thebe
Het Leven van Paulus de Eerste Kluizenaar — door Hiëronymus, priester en godgeleerde, geschreven in de jaren 374—375.
Hilarion
Het Leven van Hilarion, monnik — door Hiëronymus, priester en godgeleerde, geschreven in het jaar 390.
Maria van Egypte
De Heilige Maria van Egypte — door Sophronius een Syriër van Damascus die in 634 bisschop van Jeruzalem werd.
Simeon de Pilaarheilige
Simeon Stylites — door Theodoretus, bisschop van Cyrus, (c. 393-457) en Antonius, assistent van Simeon, en Evagrius, historicus, in c. 580.
Sint Adolphus
Boekbesprekingen
Alexander en de Gymnosofisten — De ontmoeting van Alexander de Grote in India in 327 v.Chr. met de 'naaktlopende wijsgeren', de voorlopers van de hedendaagse sadhoes, die ook van invloed zijn geweest op de Christelijke asceten, met daarin vervat een kritiek op de betreffende passages in het boek van J. Lendering, Alexander de Grote.

Kritische kanttekeningen bij Peter Nissen's Varkenskoppen voor Sint Antonius

De Woestijnvaders van P.W. van der Horst is een slecht boek.

Review of the book
"Sacred Journey" of David Howard. Howard’s ego-trip as an in-your-face photojournalist exploiting the natives of India and NepalSpiritual adventurers, ascetic warriors, devout mystics, occult rebels or philosophic monks, the sadhus are revered by Hindus as representatives of the gods, sometimes even worshipped as gods themselves.

Er zijn in onze cultuur geen adequate begrippen om de sadhoe te omschrijven maar met termen als asceet, mysticus, kluizenaar, monnik, kom je enigszins in de buurt. Voor de gelovige Hindoes is hij is per definitie een ‘heilige’. Hij wordt beschouwd als de plaatsvervanger van de godheid en alleen al hem te zien, is zegenrijk.Adolf Janus
Dit is de kunstafdeling van mijn site.

Het is mijn bedoeling hier de meeste van mijn schilderijen te tonen, zodra ik voldoende scans gemaakt heb.

This is the art section of my site.

It is my intention to show most of my paintings here as soon as I've made enough scans.

"Adolf Janus", zelfportret. aquarel.

Dan is er ook een fabel, geschreven door mij, met tekeningen en aquarellen van Ilse de Jonge:
Korus Kikker in Mirapoli


contact e-mail: Adolf Hartsuiker