Sadhoes & Yogi's van India
Homepage Shiva en zijn volgelingen Vishnoe: Rama & Krishna
Sadhvi's: vrouwelijke sadhoes Ascese en zelfkwelling Kumbha mela's
Vreemdeling sadhoes Noten & Bibliografie Oude foto's
Vishnoe: Rama & Krishna
De Ramanandi's De Tyagi's De Sakhi's
Vishnoe wordt tegenwoordig nauwelijks meer als zelfstandige god vereerd. Het zijn z'n incarnaties, vooral Rama en Krishna, die worden aanbeden. Maar wat betreft Vishnoeïtische sadhoes is het hoofdzakelijk Rama die als inspiratie dient.
Op de poster hieronder worden Rama en Sita omringd door de belangrijkste karakters van de Ramayana en de belangrijkste goden van het Hindoe pantheon.
Vóór hen knielt Rama's trouwe bediende Hanoeman, de aap-god en generaal van het apenleger.
Het Ramayana epos, met zijn vele voorbeeldige avonturen van Rama, is de voornaamste bron van inspiratie voor de houding van exclusieve toewijding aan Rama, wat het kenmerk van de ware Rama aanhanger is.
Rama speelt een belangrijke rol in het hedendaagse Hindoeïsme. Hij leeft in de harten van het gewone volk.
Hij stuurt het leven van de sadhoes die aan hem toegewijd zijn. Voor veel sadhoes is het onthouden, analyseren en absorberen van de Ramayana een levenstaak.
Sommige sadhoes worden professionele exegeten die de teksten reciteren en voor het publiek interpreteren.
Men gelooft dat alleen al het horen van de heilige woorden van de Ramayana op zichzelf bevrijdend werkt en de zegen van Rama zal verlenen.
En op een nog eenvoudiger manier, zal ononderbroken recitatie van de naam van Rama vanuit het hart de ziel verlichten.
In feite, in deze kali yuga wordt het door de aanhangers van Rama als de enige manier beschouwd om verlicht te worden en tot Rama te komen.
En als verlichting niet tijdens het leven gebeurt, kan het op het ogenblik van de dood gebeuren, namelijk als men aan Rama denk en met zijn naam op de lippen sterft. Zoals het door rouwenden in begrafenisprocessies wordt geroepen:
"Rama nama satya hai!", "(in) de naam van Rama is Waarheid."
De Ramanandi's
In het begin van de veertiende eeuw werd een zeer succesvolle ascetische sekte opgericht door Ramananda: de Ramananda Sampradaya, die i.h.a. de Ramanandi's worden genoemd.
Tegenwoordig, wegens zijn dominante positie, wordt het beschouwd als een afzonderlijke organisatie, maar officieel is het nog een deel van de Shri Sampradaya, want Ramananda begon zijn ascetische carrière als lid van deze sekte. Hij bleef loyaal aan de filosofie van de stichter daarvan, Ramanuja, maar hij koos Rama en Sita als persoonlijke goden, en maakte toewijding aan hen de kern van de godsdienstige praktijken van deze sekte.
In het algemeen gesproken zijn vrijwel alle Vishnoeïtische sadhoes Ramanandi's.
Er zijn heel wat verschillende Ramanandi sekten en zij kunnen worden onderscheiden door de symbolen (tilak) die op het voorhoofd worden geschilderd, maar binnen een sekte zijn de tekens zelden identiek.
De meeste sadhoes geven het een persoonlijke toets. En sommigen maken nog extremere variaties op het fundamentele thema.
0779 Het resultaat kan vrij indrukwekkend zijn, zoals door Hanuman Hari Das (rechts) wordt getoond.
Maar een fraaie tilak impliceert niet noodzakelijkerwijs een hogere status of een hogere graad van spiritualiteit.
Bhagwan Das' uitgebreide gelaatsbeschildering markeert hem als een volgeling van Lord Rama, en meer specifiek zijn echtgenote Sita.
Hij is naar Vaikunth vertrokken.
De Tyagi's
Een belangrijke onderafdeling van de Ramanandi bairagi's (zij die 'dispassie', 'niet-gehechtheid' praktiseren) worden Tyagi's ('verzakers, heremieten') genoemd. Deze afdeling wordt ook aangeduid als tapasi shakha, of de 'boetedoeningstak', aangezien zij extreme tapas uitvoeren. Zij verblijven vaak gescheiden van andere Ramanandi's op (of nabij) een khak-chowk, een open plek die voor as-bedekte (khaki) Tyagi's is bestemd.
Mahatyagi's of 'grote verzakers' zijn het extreemst. Zij leven zonder onderdak en dragen geen kleding behalve bananenblad lendendoeken; velen zwijgen, doen aan lange vasten en praktiseren hatha-yoga. De meeste Tyagi's onderhouden een dhoeni.
Oppervlakkig gezien is er maar weinig verschil tussen Tyagi's en Naga's.
Baldeo Das, de stichter van de Mahatyagi Kalsa, voor zijn kleine hermitage, met zijn handen in tyaga mudra.
Aan beide kanten van de deur hangen potten met tulsi planten. Kwade geesten komen nooit op plaatsen waar tulsi is geplant; de plant wordt beschouwd als ontmoetingspunt van hemel en aarde. De smakelijke bladeren van de tulsi — het is een soort basilicum — vormen een deel van offerandes en prasad, en uit het hout worden de kralen van de Vishnoeïtische 'rozenkrans' (mala) gevormd.
Als Mahatyagi, of 'grote verzaker', heeft Seva Das de gelofte gedaan om nooit binnen te leven.
Op zijn tijdelijke verblijfplaats tijdens de Kumbha Mela in Allahabad, is hij volledig blootgesteld aan de hitte van de dag en de koude van de nacht.
De Sakhi's
Vishnoeïten, d.w.z. sadhoes die Rama of Krishna als hun godheid hebben gekozen, worden gekenmerkt door een sterke sentimentele toewijding en een totale zelf-overgave aan één van zijn aardse 'incarnaties' zoals de god-koning Rama of de goddelijke koeienhoeder Krishna.
De godheid wordt beschouwd als een 'persoon' met wie de aanhanger een vertrouwelijke band tot stand kan brengen, gewoonlijk in de vorm van een Meester-slaaf verhouding.
Sommige sadhoes, echter, durven zover te gaan om hem als hun Minnaar te beschouwen, en aangezien de godheid een man is, volgt daaruit vrij logisch, dat zij de rol van 'geliefde' van de Heer moeten spelen.
Zij worden aangeduid als Sakhi's. Zij stellen zich voor dat zij een erotische liefdesverhouding met de godheid onderhouden. Maar sommige Sakhi's gaan zelfs zover dat ze beweren regelmatige se+uele betrekkingen met hun Heer te hebben — behalve op de dagen dat zij 'ongesteld' zijn.

Het zal duidelijk zijn dat de se+uele geaardheid van hun gedrag hen in de ogen van andere asceten verdacht zal maken, aangezien de onderdrukking van se+ualiteit de norm is, niet de projectie ervan. Zelfs als deze projectie wordt gericht op een godheid.

Niettemin is het een erkende manier om toewijding aan de godheid uit te drukken — en toewijding is een kenmerk van alle sadhoes.
Een Sakhi, die Lord Rama als haar Lover beschouwd.
Deze travestiet sadhoes moeten van een andere groep travestieten, of eerder eunuchen, worden onderscheiden, die prostitutie bedrijven en onaangename vormen van bedelen uitoefenen.
De hizra's, zoals deze bekend zijn, worden volledig gecastreerd als onderdeel van de initiatie in hun orde. Zij worden beschouwd als 'noch man noch vrouw', maar zij kleden zich als vrouwen en vertonen overdreven vrouwelijke maniertjes.
Zoals in bijna alle Indiase zaken, heeft hun vrijwillige verminking en vreemd gedrag een godsdienstige betekenis.
Tijdens Rama festivals kunnen Hizra's zich als Sakhi's vermommen om geld op te halen.
Zie ook het verhaal over over Sakhi's en Hizra's.

Veel meer info en foto's in mijn boek Contact Dolf Hartsuiker