Vita Antonii Abba's Iconografie Vuur Antonianen Kunsten Cultus Folklore Plant Dier Literatuur Paulus Hilarion Maria Simeon Adolphus
Nederlands Frans Italiaans Spaans Portugees Koptisch Duits Orthodox Engels Amerikaans Aziatisch
De Heilige Antonius Abt, Antonius de Grote, Antonius van Egypte,
Antonius de Kluizenaar, Antonius met het varken
De pagina's over Antonius op de site:
Het Leven van de Heilige Antonius - de Vita, door Bisschop Athanasius in 362 n. Chr.
Iconografie van Antonius
De invloed van Antonius op monniken en kerkvaders
Antoniusvuur

Antonius in de Kunsten

Cultus en vieringen rond Antonius
Theun in de Folklore

Antonius planten 1

Antonius planten 2

Antonius dieren

Orde van Antonianen

Antoon in de Lage Landen
Antoine in Frankrijk

Sant'Antonio in Italië
San Anton en España

Santo Antão in Portugal

Sankt Anton in Deutschland

Antonius in de Koptische kerk

Antonius in de Orthodoxe kerk
Antonius in Engeland (Ierland)
Antonius in Amerika (Noord, Midden, Zuid)
Antonius in Azië

De iconografie van Antonius Abt bestaat uit de hoofdstukken:
1. Tijdperken, 2. Varken, 3. Vuur, 4. Tau en staf, 5. Klok, 6. Duivel en demonen,
7. Boek en snoer, 8. Hoofd en lijf. 9. Relikwieën
1. Tijdperken Informatieoverdracht; 4e eeuw; 5e eeuw; 6e eeuw; 7e eeuw; 9e eeuw; 11e eeuw; 16e en 17e eeuw; 17 januari
2. Varken
  het varken in Egypte - geen varken in de Vita - de Griekse connectie - de Romeinse connectie - de Keltische connectie - Keltische varkenshoeders - de Germaanse connectie - de heilige varkenshoeder - het varken bij de Joden en Christenen- de Antoniaanse connectie - het varken als Antonius' assistent - andere metgezellen
Heilige varkens en zwijnen in Azië
Varkenskoppen voor Sint Antonius van Peter Nissen
3. Vuur
  Hindoe vuur - Perzisch vuur - Egyptisch vuur - Koptisch vuur - Grieks & Romeins vuur -Noors vuur - Germaans vuur - Hemels vuur - Heilig vuur in de Bijbel - De brandstapel van martelaren en het vuur van de ascese - Heilig vuur in de Kerk - Hels vuur in de Bijbel - Het Vagevuur - Het vuur van de Hel - Het vuur van de Apocalyps - Het vuur van Antonius
4. T-kruis en staf
  T-kruis  -Uit het oude Egypte - Uit Assyrië, Babylon - Uit Palestina, de Joden, het Hebreeuw - Van de Koptische gebedsstaf - Uit het Grieks (en Bijbel) - Van de Germanen - Van de Kelten - Geopenbaard - Van de kreupelkruk - Franciscus van Assisi - Blauw - De staf - De staf is de kreupelkruk - De staf is de Koptische gebedskruk - De staf in de Bijbel - De staf is afgeleid van het kruis van Christus
5. Klok & Bel
  Klokje of belletje- Belletjes - aan dieren en mensen (in de Bijbel) - Het klokje komt van de Kopten - Met Antonius kwam het klokje mee uit Egypte - Klokjes en belletjes bij Grieken en Romeinen - Het klokje bij de Kelten - Klokjes in Ierland, Bretagne en Brittannië - Het klokje komt van het varken - Het klokje komt van de lijders aan het Antonius-vuur- Het klokje komt van de Antoniaanse bedelmonniken - Kerkklokken
6. Duivel & demonen
  God en Duivel - Geesten en demonen - Egyptische demonen - Fenicische demonen - Griekse demonen - Romeinse demonen - Ethiopische jongetjes - Indiase demonen - Duivels en demonen in de Vita van Antonius - Duivels in de woestijn - Duivels in de necropolis - Spookuur - De Bezoekingen van Antonius - Vrouwen en vrouwelijke demonen - De Verzoekingen van Antonius in beeld - Heksen - Exorcisme en genezingen - Wonderen, hemelse stemmen en visioenen - Verlichting - Duivels en demonen in de iconografie van Antonius - Engelen in de iconografie van Antonius - Andere duivels, demonen, draken en drakendoders
7. Boek, snoer
  Boek  - Het boek is een Romeinse uitvinding - Het Boek bij andere heiligen - Het Boek des Levens - Het "Hermetische Boek der Kennis" - Het boek in de Vita - De vlammen op het boek van Antonius - Bidsnoer - Mala - Steentjes of schelpen - Rozenkrans
8. Hoofd & lijf
  Kalot - Koptische monniken - Egyptische priesters - Monnikskap - Mantel, habijt, pij Cassianus - Schoenen, sandalen of blootvoets - Huid - Haar Baard - Aureool - De naam "Antonius
9. Relieken Lage landen; Frankrijk, Wallonië; Spanje; Italië; Duitsland;

Adolf Hartsuiker