Vita Antonii Abba's Iconografie Vuur Antonianen Kunsten Cultus Folklore Plant Dier Literatuur Paulus Hilarion Maria Simeon Adolphus
Nederlands Frans Italiaans Spaans Portugees Koptisch Duits Orthodox Engels Amerikaans Aziatisch
Sankt Antonius in Deutschland A-B
Plaatsen A-B C-G H-K L-N O-R S T-Z Beelden A-C D-L M-R S T-Z Musea Kaart
Allendorf; Altenbeuren; Altenhellefeld; Ammeloe, 2012; Arpe; Arzdorf; Baccum, 2012; Bad Neuenahr; Bardenbach; Bechen; Bedburg West; Benteler; Benzen; Bisholder; Bispingen; Bleckhausen; Bremke; Bruggen; Buchach; Bückelte, 2012 Antoniusviering; Overige plaatsen A-B.
Allendorf (M Dc41) (1 Q12) Katholische Kirche St. Antonius Einsiedler 15e eeuw
De kerk van Allendorf is aan Sint Antonius de Kluizenaar gewijd, die in in deze streken Fickeltünnes genoemd wordt — “varkenstoon”.
De westelijke toren dateert uit de laat-romaanse periode en is waarschijnlijk ouder dan de eerste vermelding van de kerk van 1448. Aangezien de kerk, op de toren na, begin 18e eeuw was vervallen, werd er een nieuw schip aan vastgebouwd.

De naamdag van Antonius wordt er op 17 januari gevierd; maar hoe is me nog niet duidelijk.
Dit beeld van Antonius de Kluizenaar maakt deel uit van het hoogaltaar. Een T op de schouder, fraaie staf en groot — hond-achtig — varken.
Het wapen van Allendorf. Antonius in een zilveren gewaad, met gouden aureool, in zijn rechterhand een gouden T-staf en in zijn linkerhand een gouden klok.
Een jeugdige Antonius, met lange staf en zeer grote klok, strijdt met de nar / duivel die op Antonius' varken rijdt.
Sculptuur van Dieter Meding.
Er is ook een zeer actieve Schuttersvereniging die Fickeltünnes genoemd wordt.
Pater Rainald (links) die zichzelf ziet als de laatste "varkenspriester" in Noord-Duitsland ontving van Anton Lübke, de voorzitter van Fickeltünnes (rechts, 2e van links) een mand gevuld met heerlijke "Schweinereien".
Bij wat voor gelegenheid dat was, is me niet geheel duidelijk.
Altenbeuren (Z Fb71) (4 O16) Wallfahrtskapelle St. Antonius der Einsiedler 15e eeuw
De kapel van Sint Antonius de Kluizenaar in Altenbeuren is vóór 1500 als pelgrimskapel gebouwd.
Het enigszins ten opzichte van de oostelijke muur losgeplaatste altaar is voorzien van een barok retabel met als centraal beeld Maria met Jezuskind (C. Vogel, 1861).
Als schrijnbewakers fungeren Sint Antonius de Kluizenaar (rechts) met een T-kruis en varkentje, en paus Sint Silvester (links) met de Tiara en het kerkmodel. Beide dateren uit de periode na 1500.
Altenhellefeld (M Dd40) (1 R11) Kapelle St. Antonius Einsiedler 17e eeuw
De Antoniuskapel van Altenhellefeld kan niet nauwkeurig worden gedateerd. De kapel wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 1698 maar is waarschijnlijk aanzienlijk ouder.
Antonius (rechter beeld) heeft een capuchon op. Hij heeft een lange bisschopsstaf in de rechterhand. Zijn varkentje is naast hem.

Het patronaatsfeest van de heilige Antonius, die hier Fickeltünnes genoemd wordt, vindt nog steeds (of weer) plaats op de zondag na de 17e januari. Het is een eenvoudig gebeuren.
De viering begint om 10 uur met een mis in de Antoniuskapel. Dan is men vanaf ongeveer 11 uur het welkom in het dorpshuis, waar gegeten wordt. En vanaf 15 uur is er koffie en gebak.

St. Antonius Abbas.
Raam in ket koor.
Kunstenaar onbekend, ± 1935.
Antonius heeft een capuchon op. Hij heeft een gevorkte baard. In de linkerhand heeft hij een lange T-staf met twee klokjes eraan vast. Een gesloten boek op de rechterhand.
 
Het wapen van de stad toont een zilveren bel van de Heilige Antonius als de beschermheilige van de kapel in Altenhellefeld op blauwe grond. De kleuren blauw en zilver vertegenwoordigen onderhorigheid van de plaats aan het voormalige graafschap Arnsberg.
De Antonius die op deze tekening getoond wordt, lijkt eerder afkomstig uit Allendorf, zie het wapen van Allendorf (hierboven).
Ammeloe (M Ca 34) (1 I1) Antonius Kirche & Feuerwehrkapelle 15e eeuw
De Antonius kerk
We bezoeken Ammeloe op dinsdag 17 januari 2012. De kerk is goed onderhouden.

Op een piëdestal aan de wand staat een houten beeld van Antonius. Het maakt de indruk van een “gerestaureerd” middeleeuws beeld. Misschien was het ooit een polychroom beeld?
Het middeleeuwse karakter wordt vooral bepaald door het correcte hoofddeksel. Wel zeer vreemd is de staf die Antonius in de rechterhand heeft: de top is een vierkant blok voorzien van een soort kantelen. Het boek in de linkerhand en de vlammen aan de rechtervoet zijn weer wel heel normaal.

Er is er verder nog een modern glas-in-lood raam met een afbeelding van Antonius. De T-staf is wat eigenaardig van vorm; er hangt een klokje aan. Verder zijn er nog het boek, en het varkentje. Geen vlammen (wat je in Ammeloe toch zou kunnen verwachten).
Al met al is het voor een modern raam toch mooi.
Het lijkt erop dat we het hoofdaltaar over het hoofd gezien hebben. Ik dacht te zien dat Christus hier afgebeeld was. Maar als het over Antonius gaat, zou dat twee scènes uit het leven van Antonius zou kunnen afbeelden, zoals deze kleine foto (rechts) van het altaar — op het internet gevonden — doet vermoeden.
Een reden om nog eens terug te gaan.
Enige geschiedkundige achtergrond: De eerste kapel in Ammeloe was gewijd aan St. Alexander, een van de zeven zonen van de heilige Felicitas, de patroonheilige van de kerk in Vreden. Dit blijkt uit het handvest van de abdis Helena von Schaumburg, die in 1442 een wekelijkse mis in Ammeloe aanving.
In een document van 1468 echter, wordt St. Antonius Abt als patroon van de kapel genoemd. In 1471 wordt de kapel voorzien van een klok ter ere van St. Antonius en een Antoniusbeeld.
Het hoofdaltaar van Antonius Abbas werd in 1860 door de bisschop van Münster ingewijd.
Verder is er nog een glas-in-lood raam met een afbeelding van Antonius.
De Antoniuskapel ofwel Feuerwehrkapelle
Het dorp lijkt uitgestorven maar dan zien we de heer Van den Berg, de lokale fietsreparateur en winkelier, die ons uitlegt waar we de kapel kunnen vinden. Wij spreken Nederlands, hij een soort Achterhoeks; zo dicht zijn we bij de grens.
De kapel is makkelijk te vinden.
Een mooi gebouwtje; een fraai beeld. Duidelijk een soort replica van het beeld in de kerk, met dezelfde vreemde staf. De vlammen aan de rechtervoet van Antonius zijn hier rood gekleurd, dus opvallender: vuur.
Er is ook een Antonius-lied, waarvan we de tekst in de kapel vonden, en waarin Antonius expliciet wordt aangeroepen om de mens tegen het gevaar van het vuur, Feuersgefahren, te beschermen:
O Antonius, Leuchte der Gnade
O Antonius, Bitt für uns !
Sich’rer Führer auf dunkelem Pfade,
O Antonius, fleh für uns !
Der du einst Satan und Welt überwunden,
Gott in der einsamen Wüste gefunden.
O Antonius, Bitt für uns !
Großer Heil’ger fleh für uns.

Mäch’tger Helfer der Schwachen und Armen,
O Antonius, Bitt für uns !
Blick’ hernieder in mildem Erbarmen,
O Antonius, Bitt für uns !
Schirm uns vor Krankheit und Feuersgefahren,
Woll’st uns’re Häuser und Felder bewahren.
O Antonius, Bitt für uns !
Großer Heil’ger fleh für uns.

Wie die Engel dein Schutz und Geleite,
O Antonius, Bitt für uns !
Steh’ uns bei in jeglichem Streite,
O Antonius, fleh für uns !
Daß nach den Kämpfen und Mühen der Erde,
Ewige Seligkeit gnadvoll uns werde,
O Antonius, Bitt für uns !
Großer Heil’ger fleh für uns.
Sinds 1985 staat aan de rand van het dorp Ammeloe in de richting van Lünten het "Hilligen Hüsken", dat ook bekend staat als de “brandweerkapel” (Feuerwehrkapelle).
Het idee voor een kapel ter ere van St. Antonius Abt, de patroonheilige van de kerk van Ammeloe, ging uit van een commandant van de plaatselijke vrijwillige brandweer.
Op een bakstenen sokkel in de kapel staat het Antoniusbeeld, vervaardigd door de beeldhouwer Hans Huber uit Vreden (1941-1999). Het is een replica van het beeld van St. Antonius Abt dat zich in de kerk van Ammeloe bevindt.
De locatie van de kapel aan de rand van het kerkdorp is zorgvuldig gekozen, omdat 80 procent van alle operationele expedities langs deze weg plaatsvinden. Zoals men daar van mening is: St. Antonius werd en wordt geacht de brandweerlieden te beschermen op de weg naar de brand en op de plaats van de brand.
Normaliter zou St. Florian en niet St. Antonius de patroonheilige van de brandweer zijn (althans in het Duitse taalgebied, want in Italië bijvoorbeeld wordt de Heilige Barbara als zodanig beschouwd), maar in Ammeloe is Antonius de patroonheilige van de parochie, dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar ik zie nog wel een andere verklaring, namelijk dat Antonius sowieso met vuur wordt geassocieerd, waardoor hij bijvoorbeeld ook de patroonheilige van de Vaticaanse brandweer is.
Ook het vaandel van de brandweer van Ammeloe is gewijd aan Antonius en bevat het gebed: "St. Antonius bescherm ons tegen brandgevaar." [St. Antonius, schütze uns vor Feuersgefahr]
Het feest van Antonius wordt op de zondag na 17 januari met een speciale eredienst gevierd.
Arpe (M Dd42) (1 S13) Antonius der Einsiedler Kirche 17e eeuw
De in de 17e eeuw gebouwde kapel, kreeg in 1923 een uitbreiding ontworpen door Kurt Matern, de architect van de Dom in Paderborn.
In 1928 werden glas-in-lood ramen aangebracht, rechts en links van het altaar. Antonius komt op altaar en ramen niet voor.
In juni 1994 werd bij de kerk een monument opgericht om de slachtoffers van oorlog en geweld te herdenken. Het monument is ontworpen door de in Arpe geboren kunstenaar Bonifatius Stirnberg en toont de patroonheilige van de Arper Kerk, Antonius de Kluizenaar, die hier ook "Fickeltünnes” genoemd wordt, met een paar varkentjes.
Of er (nog) vieringen plaats vinden is me niet bekend.
Arzdorf (M Cb46) (1 J21) Antonius-Kapelle 1398
In 1398 stichtten Ridder Heinrich von Hüchelhoven, heer van Eschweiler en Adendorf samen met zijn vrouw Margaretha, en met toestemming van de abt van Steinfeld en de pastoor van Fritzdorf een kapel te Arzdorf, ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de heiligen Antonius, Stanislaus en Servatius.
In 1732 was de oude kapel vervallen, en graaf Von der Leyen, toentertijd burgheer van Adendorf, liet daarom een nieuwe kapel met drie altaren bouwen.
Zeer vroeg al kwamen van heinde en ver bedevaarten naar Arzdorf, vooral voor Antonius, die in de regio "Ferkestünn" wordt genoemd.
Op 17 januari brachten de pelgrims delen van geslachte varkens en plaatsten deze voor de altaren.
Zo wordt in 1717 gerapporteerd dat er 46 halve varkenskoppen, 22 gerookte varkenspootjes, een deel van de rug en 5 schouderstukken werden gebracht, die onder de armen van Arzdorf en de omliggende dorpen werden verdeeld. Na deze donaties werd de heilige Antonius aangeroepen ter bescherming van huis en haard en in het bijzonder voor de stal.
In de middelste nis boven de ingang staat Antonius met een grote, brede, gestileerde T-staf met een klok eraan hangend in de linkerhand. Een gesloten boek op de rechterhand. Een zeer klein varkentje piept net over de rand van de nis.
Vandaag de dag vinden geen pelgrimstochten naar Arzdorf meer plaats. Maar de Antoniusvereniging van Arzdorf probeert toch om deze oude traditie levend te houden. De dag van Antonius, 17 Januari, wordt net als vroeger feestelijk gevierd en de dorpsgemeenschap houdt dan een kermis.
In de drie nissen boven de ingang van de huidige kapel (uit 1732) staan sinds ongeveer 20 jaar weer de beelden van Sint Antonius, de Moeder Gods en Sint Jozef.

Dat de kapel werd gesticht ter ere van de Maagd Maria komt ook tot uiting in de windwijzer op de toren. Deze toont niet Antonius, zoals vaak wordt aangenomen, maar een beeld van de Heilige Moeder.
Van de oorspronkelijke drie altaren is alleen het hoogaltaar bewaard gebleven. Het toont tussen barokke pilaren een retabel uit de 18e eeuw met een afbeelding van de Hubertus legende, waarschijnlijk een geschenk van de familie Von der Leyen. Op de muur achter het altaar zijn overblijfselen van een grote muurschildering welke Antonius voorstelt, die teruggaat tot de vroege dagen van de kapel.
Het hoogaltaar wordt bekroond door een klein beeldje van Antonius met zijn T-staf en klokje. Aan de voet van de heilige staat het varkentje, dat hem aan zijn bijnaam "Ferkestünn” hielp. Dit beeldje werd in de jaren ‘80 van oud hout gesneden en vervangt een dertig jaar eerder gestolen beeld.
Aan de zijwanden bevinden zich beelden van de Maagd en de heiligen Jozef, Stanislaus en Servatius.

De kapel heeft een kleine barokke reliekschrijn met het opschrift "Sanct Antonius 1750". Het relikwie wordt tijdens het feest van Antonius op 17 januari getoond. De gelovigen bidden tot de relikwie om voorspraak van de heilige voor zichzelf en hun vee en ontvangen vervolgens de zegen.
De daktoren heeft twee klokken. De kleinere klok draagt een reliëfbeeld van Antonius en is gewijd aan de heiligen Antonius, Stanislaus en Servatius. De grotere klok is gewijd aan Jezus, Maria en Jozef.
Op (of na) 17 januari wordt in Arzdorf feest gevierd ter ere van Sint Antonius. De Antoniuskapel in Arzdorf is dantot de nok toe gevuld voor de waardige Hoogmis.
Na de mis wordt een krans gelegd ter herinnering aan de gevallenen in de wereldoorlogen.
Pastoor Zeyen (rechts) zegent de krans en de aanwezigen.
Daarna is er volgens de traditie koffie en "Ribbel” (kruimelcake) in het gemeenschapshuis van Arzdorf.  Met een Rijnlandse Sauerbraten voor lunch, en koffie en gebak in de middag.
Van varkenskoppen is dus geen sprake meer.
Baccum (N Cd30) (--) St. Antonius Abt Kirche 14de eeuw
We bezoeken Baccum op zondag 15 januari 2012. De kerk is open; het is een nogal vreemd bouwwerk: in eerste instantie lijkt het een oude kerk, maar dan blijkt dat er een modern bakstenen stuk aangebouwd is.
Het mooie Antoniusbeeld, met zeer klein varkentje, dateert van de neogotische periode. Het staat aan de bakstenen muur, maar wordt nu helaas aan het zicht onttrokken door een kerstboom, zodat ik hem niet kan fotograferen. Maar ik heb een redelijk goeie foto op het internet gevonden, hierbij afgebeeld.

Antonius heeft een zeer lange staf met klokje eraan in de linkerhand.
Een zeer klein varkentje zit aan zijn voeten, achterwaarts kijkend.

Het prachtige glas-in-lood raam toont een Verzoeking van Antonius: een groene duivel (rechtsonder) probeert hem te verlokken met goudstukken; daarboven is een rode duivel, wiens activiteiten mij niet duidelijk zijn.
Antonius steunt met de rechterhand op een korte haakstaf met daaraan een klein klokje; in de linkerhand houdt hij een crucifix geheven ter afschrikking van de duivels.
Links vliegt een raaf met een broodje in de snavel, een iconografisch attribuut dat eigenlijk bij Paulus van Thebe thuishoort.

Het begin van de gemeente Baccum is onbekend. Als parochie die vanuit Lingen bestuurd wordt, wordt het voor de eerste keer in een oorkonde uit 1414 genoemd,.
Toen de Hollandse protestanten in 1597 het graafschap Lingen veroverden, werd ook Baccum betrokken in de bittere conflicten tussen Reformatie en Contrareformatie.
Ondanks allerlei onderdrukkingen, houden bijna alle leden van de gemeenschap vast aan het geloof. In 1717 gaf de koning van Pruisen - toentertijd de nieuwe machthebber - in ruil voor een zeer grote som geld toestemming om de mis weer te houden, maar alleen in een schuur en op de eenvoudigste manier. Pas in de 19e eeuw is er weer een volledige gelijkheid voor de katholieken. Vanaf 1824 kunnen zij samen met de evangelische christenen van de kerk gebruik maken en ze nemen de kerk in 1858 over.
Deze kerk stamde uit het midden van de 14de eeuw, toen nog zonder toren, die in de 15de eeuw gebouwd werd. Vanwege de onlusten in de 17de en 18de eeuw raakte de kerk in verval. Katholieken en Protestanten moesten de kerk gemeenschappelijk gebruiken en waren ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit leidde tot veel ruzies, zodat de hervormden in 1859een eigen kerkgebouw betrokken.
Omdat de oude kerk voor de groeiende gemeenschap onvoldoende ruimte bood en niet meer te repareren bleek, werd ze gesloopt — alleen de toren bleef staan - en opnieuw gebouwd in zandsteen, in neo-gotische stijl. Volgens de smaak van de tijd kreeg de toren een puntige spits. Naarmate de gemeenschap groeide door voortdurende instroom, werd in 1970 de kerk naar het noorden uitgebreid. Het nieuwe deel van de kerk werd in zichtbeton, een modern bouwmateriaal, opgetrokken.

Er is ook een Kindergarten St. Antonius in Baccum.
Enkele jaren geleden kreeg de Kindergarten een varkentje, dat "Toni" genoemd werd. Als kleine "Antonianen" hebben de kinderen Toni regelmatig gevoerd en uiteindelijk verkocht ten behoeve van kinderen in de Derde Wereld.
Van Antonius-vieringen is me niets bekend.
Bad Neuenahr (M Cb47) (1 J21) Kapelle St. Antonius und Sebastian, „Hemmesser Kapelle“ 16de eeuw
De St. Antonius en Sebastian Kapel wordt ook wel "Hemmesser Kapel" of zelfs "Hemmesser Dom" genoemd.
Deze kapel werd gebouwd in 1869. Maar op deze plaats was al minstens sind 1571 een kapel die aan Antonius gewijd was.
Naast St. Antonius is de tweede patroonheilige St. Sebastianus, die in Hemmessen sinds de late 17e eeuw als Pestheilige wordt vereerd. Naast het kruis op het altaar zijn de twee patroonheiligen te zien.
Merkwaardigerwijs is er geen afbeelding van van de twee patroonheiligen te vinden op het Internet, behalve deze oude zwartwit foto van Antonius.
Antonius draagt een correct hoofddeksel, kap.
Hij heeft een zeer lange staf, met grote "T in een kruis" in de rechterhand.
Een open boek en klokje op / aan de rechterhand.
Zijn varkentje staat naast hem, half onder zijn mantel.
De bildstock naast de kapel staat onder een oude lindeboom, die als natuurmonument beschermd wordt. De drie meter hoge schrijn, gemaakt van zandsteen, heeft reliëfs op de vier zijden.
De belangrijkste toont de kruisiging en daaronder Antonius.
Aan de andere zijden zijn reliëfs van de apostel Peter, de opgestane Christus, de Heilige Apollinaris (opschrift S. APELNARIUS), en de Heilige Sebastian met het opschrift S. PASTIAN.

Antonius draagt een correct hoofddeksel, kap.
Hij heeft een lange T-staf, met daaraan een klokje, in de rechterhand.
Zijn varkentje staat naast hem, op zijn achterpootjes, half onder zijn mantel.
Hemmessener Kirmes

De kermis ter ere van de patroonheiligen van St. Antonius en St. Sebastianus wordt altijd gevierd in het 3e weekend van januari
De kermis begint altijd op zaterdag om 10.00 uur met een dienst in de "Hemmessener Dom", dan vindt een kranslegging plaats aan de voorkant van de kapel, op het Plein aan de Linde. Dit wordt gevolgd door een optocht met muzikale begeleiding door een aantal vooraf bepaalde straten van Hemmessen. Onderweg wordt gestopt bij een aantal "altaren", die door jubilarissen, begunstigers en vrienden van de Bürgergesellschaft ingericht zijn. Daar is hartversterking in vaste en vloeibare vorm, zodat de deelnemers de ontberingen van de ommegang overleven. De ommegang eindigt in het verenigingslokaal, in het "Hotel zum Ahrtal". Daar zal een ceremonie voor genodigden plaatsvinden met muzikaal entertainment. Op zondag wordt tegen 18.00 uur de kermisman verbrand. Met deze ceremonie eindigt de kermis.

De ommegang met de kermisman.
Bardenbach (Z Ca56) (3 F15) Kirche der Heilige Antonius 18de eeuw

Het middelpunt van het dorp is de kerk die in 1770 gebouwd werd op de plaats van een ingestorte kapel [een Antoniuskapel?] en in de jaren 1923 en 1953 werd uitgebreid, waarvan de toren vanwege de vorm een zeldzaamheid voor het gebied is.

Van het Antoniusbeeld in de kerk (hieronder links op de vage foto) heb ik geen betere afbeelding kunnen vinden.

In het wapen van Bardenbach is een afbeelding van de Antoniuskerk.

Sinds 2010 siert een beeld van de Heilige Antonius de trap naar de kerk. Het 800-kilogram wegende beeld van Eifel-zandsteen werd door de Mettlacher beeldhouwer Johannes Räbinger gebeeldhouwd.
Antonius draagt een capuchon. Hij heeft een lange, breed-dwarsstuk T-staf met een klokje eraan hangend in de linkerhand. Een gesloten boek in de rechterhand. Zijn varkentje, een soort 'spaarpot varkentje', ligt naast hem.
St. Antonius Kirmes

In een weekend rond de 17e januari wordt er voor vijf dagen de traditionele Antonius Kermis gehouden. Op donderdag wordt gemaakt door de jongeren van het dorp.
Op vrijdagavond wordt Kirmeshannes op het dak van het buurthuis geïnstalleerd en kan de kermis beginnen. Daar zal de "Hannes" vervolgens vijf dagen over de kermis waken. Dan is er disco. Er is een caroussel en een zoetwarentent.

Op kermiszaterdag nodigt de Musikverein uit tot muziek en dansen met een feestband  in het buurthuis. Geïntegreerd in deze avond is ook de oude traditie van „Straußtanzen“ [struisvogel dansen?]. De winnaar krijgt een prijs in geld of goed.
Het programma op zondag is vooral op kinderen gericht. [In de verslaggeving wordt geen kerkdienst op zondag genoemd.]
Op kermismaandag is er de traditionele kerkgang onder leiding van de Berg- und Hüttenarbeitervereins. Deelnemers komen bijeen om 08:45 voor Gasthaus Michely en gaan begeleid door muziek van de Musikverein naar de kerk en weer terug naar een buurthuis. Dan speelt de Musikverein in het buurthuis.
Aan het eind van de kermis, op dinsdag, is de begrafenis van Hannes. Van het buurthuis gaan de rouwenden begeleid door een treurmars voorbij het „Schloss“ (Gasthaus Michely) naar de brandweerkazerne, waar de Hannes van dat jaar door "Pastor Ulrich" en de begrafenisondernemers gecremeerd wordt.

Bechen (M Cd43) (1 K15) Sankt Antonius Einsiedler Kirche 12-13de eeuw
 
De parochiekerk St. Antonius Kluizenaar heeft een lange en gevarieerde geschiedenis. In de 12e of 13e eeuw was er al een kleine kerk, met een Romaanse toren, maar die is als gevolg van een blikseminslag in 1866 afgebrand.
In 1876 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe gotische kerk, die echter op zijn beurt in 1974 moest worden afgebroken en zo werd er dus weer een eerste steen werd gelegd, in 1976 met als gevolg de huidige nieuwe kerk.
Een merkwaardig hybride bouwwerk.
Van Antonius, een reliëf in beton aan de gevel — boven de zij-ingang! — vervaardigd door Olaf Hönen, is eigenlijk alleen het grote varken overgebleven. Of er Antoniusbeelden in de kerk zijn is me niet bekend.
Ook is er, voor zover ik weet, geen opmerkelijke viering in januari.
Bedburg West St. Antonius kapel 1985
De T van Antonius in het wapen van Bedburg.
In 1985 werd deze St. Antonius kapel en het altaar gewijd. Deze kapel is de opvolger van de kapel van het dorp Buchholz, dat moest wijken voor de bruinkoolmijn. Beide plaatsen behoorden tot de parochie van St. Lambertus in Bedburg.
(Hieronder) Antonius draagt een correct hoofddeksel, kap. In de rechterhand heeft hij een zeer lange T-staf, met grote gestileerde T, met daaraan twee klokjes. Een gesloten boek op de linkerhand. Zijn varkentje staat achter hem.
Een Antoniusbeeld uit een oude kleine kapel van Buccholz. Het werd gestolen.
Benteler (M Ea37) (1 T6) St. Antonius Pfarrkirche 14de eeuw
De eerste kerk werd gebouwd als een kleine aan Sint Antonius gewijde kapel in de jaren 1856-1859. In 1897 werd deze de parochiekerk van de zelfstandige kerkgemeente Benteler.
In 1913 werd de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de kapel met het transept en de grote toren aan de oostzijde. De inhuldiging van de nieuwe Antonius parochiekerk vond plaats in 1921.
Op het kerkplein zou een opmerkelijke "Antonius-fontein" staan, vervaardigd door de kunstenaar Willi Koch, die op de voorkant de letter T van Antonius draagt en aan de zijkant het wapen van de gemeente.
Helaas heb ik hier geen foto van kunnen vinden.
Ook is me niet duidelijk of de dag van Antonius (nog) gevierd wordt.
St. Antonius Abbas en St. Ludger von Köln.
Raam in het dwarsschip.
Franz Xaver Reuter, ± 1914.
De leden van de St. Antonius Schützenbruderschaft kunnen door het Bestuur of op voorstel van de leden van de Broederschap een "St. Antonius Onderscheiding” worden verleend, als ze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Broederschap of voor het gildenwezen.
Het wapen van Benteler
met linkerhand van Antonius
met T-staf en klokje.
Benzen (Hopferau ) Kapelle St. Antonius der Eremit 1700
Het altaar in de kapel met centraal een schilderij van Antonius in een landschap. Zijn houding met samengevoegde handen is niet echt karakteristiek. Hij heeft wel een correcte haardracht en lichtelijk gevorkte baard. Hij heeft een lange gestileerde kruis-staf in de linkerarm. Een Franciscaner koord met drie knopen om het middel. Zijn varkentje — het enige echt duidelijke Antonius attribuut — staat achter hem, op de achtergrond zelfs, met afgewende snuit.
De votiefkaarsen op het altaar zijn overigens gewijd aan Antonius van Padua.
Bisholder (M Cd49) (3 L5) St. Antoniuskapelle 1546
De Antoniuskapel wordt in 1546 in een oorkonde voor de eerste keer genoemd, waaruit blijkt dat Bisholder behoorde tot de parochie van Lay (het hedendaagse Koblenz-Lay) dat aan de andere kant van de Moezel ligt.
Nadat Bisholder in 1797 van Lay werd afgescheiden en enkele jaren tot geen enkele parochie behoorde, werd de Antoniuskapel in 1806 in de Sankt Servatius parochie van Güls ondergebracht. Tegenwoordig valt ze onder het bisdom Trier.
Een eeuwenoude traditie
In de kapel bevindt zich een barok beeld van St. Antonius van rurale oorsprong, met varken en klokje.
Het klokje — een overigens iconografisch attribuut van Antonius — houdt hier verband met een lokale traditie die terug gaat tot een legende uit de Dertigjarige Oorlog:
Een vrouw, wier man door Zweedse soldaten geslagen was, had beloofd dat als haar man zou herstellen, ze de kapel voor één jaar uit eigen middelen zou onderhouden en drie keer per dag het Ave zou luiden.
Uit deze traditie is het kosterschap van Bisholder ontstaan dat als vrijwilligerswerk elk jaar op 1 januari van familie op familie wordt overgedragen. Dit gebeurt door een overdracht van de sleutel van de Antoniuskapel. Een van de eerste taken van elk nieuw pleeggezin is een collecte voor het behoud van de kapel.
Tot 1981 werd de klok met de hand om 7, 12 en 19 uur ter ere van Antonius geluid. Sinds 1982 wordt een elektrische klok gebruikt.
Zondagsdiensten werden er nooit gehouden, maar wel doordeweekse diensten.
Een nogal geëxalteerde Antonius heeft een grote, brede T-staf met twee klokjes eraan hangend in de rechterhand. Zijn kleine varkentje staat dicht tegen hem aan, neerwaarts kijkend.
Er zijn nu elk jaar twee hoogmissen: op 17 januari voor Antonius de Kluizenaar en op 13 juni voor Antonius van Padua.
Dit heeft de volgende achtergrond: in vroeger tijden werd op de jaardag van Antonius de Kluizenaar, 17 januari, de hoogmis gevierd en vond er een kermis plaats. Begin vorige eeuw kon de eigenares van het enige restaurant in de dorp de gemeenschap ertoe overhalen de jaardag van Antonius van Padua, 13 juni, te gaan vieren, want in de zomer was het beter weer en de omzet groter.
Daarnaast worden er dodenherdenkingen en waken gehouden, en wordt er nu en dan gedoopt.
Of er op 17 januari nog een kermis is of gemeenschapsfeest is me niet bekend.
Bispingen Ole Kerk 1353
De parochie heeft twee kerken, de Ole Kerk en de Grote Kerk.
De Ole Kerk werd gebouwd in 1353 en is de oudste kerk in de regio van Soltau. De bisschop beloofde iedereen die aan de bouw mete hand- en spandiensten bijdroegen 40 dagen aflaat. Het gebied was arm, zodat ze gebouwd werd met veldstenen en in vakwerk. Bakstenen waren te duur.

De Grote Kerk werd in 1908 gebouwd in neo-gotische stijl en deze nam de naam Antonius van de Ole Kerk over, plus het doopvont uit 1409, de kansel uit 1648, en het altaarbeeld. Het is nu een evangelisch-lutherse kerk.
De Ole Kerk.
Een vrij jeugdige Antonius met lang haar en korte baard.
Hij had een hand-klok, ‘ondersteboven’, in de rechterhand.
Met de linkerhand heeft hij een demon aan de ketting.
Bleckhausen (M Bd50) (3 F7) Kirche St. Antonius der Einsiedler 1357
De kerk werd in 1787 gebouwd, waarschijnlijk op de fundamenten van een eerdere kapel, die werd gebouwd in 1357. In 1856 werd de kerk uitgebreid en later werd er een klokketoren aan toegevoegd.

Er wordt rond de 17e januari wel een Mis gehouden met aandacht voor Antonius, en daarna Umtrunk mit Glühwein und Kinderpunsch, maar er lijken verder geen bijzondere festiviteiten te zijn.
Het wapen van het stadje toont het T-kruis van Antonius.
Antonius heeft een gouden muts op. In zijn rechterhand heeft hij een gouden zeer lange, breed-dwarsstuk T-staf met twee gouden klokjes eraan bevestigd. Een gesloten boek op de linkerhand. Zijn gouden varkentje staat naast hem, dicht tegen hem aan. Het beeld staat links op het hoofdaltaar.
Bremke(M Dd41) (1 S12) St. Antonius Einsiedler Kirche & Bildstock 13e eeuw
Al in de 13e eeuw stond er een St. Antonius kapel.
De huidige kerk dateert van 1965.
Er zijn helaas geen afbeeldingen van het interieur of beeld.
Voor de aanleg van een nieuwe Bundesstrasse, werd de oude kapel gesloopt. Van de stenen van de oude kapel werd deze Sint-Antonius veldkapel gebouwd.
Het Patronatsfest wordt nog wel gevierd, zij het bescheiden, op de zondag het dichts bij de 17e januari, en deze wordt georganiseerd door de St.-Hubertus-Schützenbruderschaft. Het begint om 10.30 uur met een mis ter ere van St. Antonius in de parochiekerk. Daarna gaat het verder in de Hubertushal met muzikale entertainment, en 's middags erwtensoep en andere gerechten uit de lokale keuken. In de namiddag is er koffie en zelfgemaakt gebak, en een tombola.
Bruggen Kapelle St. Antonius der Einsiedler 1308

Een kapel wordt voor het eerst in 1308 genoemd. De oorspronkelijke kapel werd in 1874 vervangen door de huidige. Deze sneo-gotische kapel werd in 2005 gerenoveerd. De kapel is gewijd aan Sint Antonius de Kluizenaar.
Zijn patronale feest wordt gevierd op 17 januari. Voor Bruggen is dit één van de belangrijkste feesten van de dorpsgemeenschap en de families.
Of deze viering nog steeds plaats vindt is niet duidelijk.

Antonius heeft een capuchon op. In de rechterhand heeft hij een zeer lange kruis-staf met klokje eraan gebonden. Een gesloten boek op de linkerhand. Zijn varkentje zit naast hem. Antonius staat blootsvoets op een soort gladde rotsblokken.
Buchach (Z Ha71) (5 E20) Kapelle St. Antonius der Einsiedler 1738
De kapel werd in 1738 gebouwd. Het altaarstuk toont Antonius de Kluizenaar (rechts) en Antonius van Padua.
Bückelte (N Cd29) (--) Kapelle Antonius Eremita & Tönjesfest 1508
Geschiedkundige gegevens van de kapel van Antonius Eremita, die in deze streken “Schwiene-Tüns” genoemd wordt:
De kapel, gelegen aan de Tönjesstraße, dateert van 500 jaar geleden, zoals blijkt uit de datum in Romeinse cijfers op de kapel: 1508. Hij is gebouwd op een terp, en steekt zo boven de bebouwing van het dorp uit.
Het bouwmateriaal van de kapel is volgens de overlevering afkomstig van de resten van een Johannieter kapel die ooit zou hebben gestaan in een klooster drie kilometer zuidelijk.

Aan de bouw is een legende verbonden: Een stier, die er op aanraden van een ridder geblinddoekt op uit werd gezonden, zou zich neergelegd hebben op het kleine heuveltje, waar ooit een heidens offeraltaar stond.
Dat laatste feit lijkt mij eigenlijk wel waarschijnlijk, want veel kapellen en kerken werd op voormalige heidense heilige plaatsen gebouwd. Een interessante speculatie: zouden er op deze offerplaats zwijnen geofferd zijn? Aan de toenmalige Schwiene-Tüns?
Heden ten dage vinden er in ieder geval geen offerandes meer plaats.
Na het Hochamt even napraten voor de kapel.
In de achtergond, het gemeenschapshuis.
We bezoeken Bückelte op zondag 15 januari 2012. Het is zeer vroeg en koud; de rijp ligt nog op de velden, bomen en struiken. Er is nog niemand in of om de kapel.
Ik maak eerst foto’s van de zandstenen deurposten. Er staan merkwaardige verticale krassen in die volgens de lokale overlevering slijpsporen uit de Middeleeuwen zijn, van ridders die hun zwaard stomp gemaakt hebben voordat ze de kapel ingingen, omdat men met een scherp zwaard de kerk niet in mocht.

Vrij recentelijk, in 1963, zijn op de muren en zoldering achter het altaar 16e eeuwse schilderingen ontdekt en gerestaureerd. In het midden zit, omringd door trompetterende engelen, Christus op een regenboog.
Rechts zien we een grote rode halvemaanvormige figuur: de muil van de Hel, waarheen mensen van alle klassen — boeren, ridders en zelfs een bisschop — door Lucifer en zijn demonen worden heengebracht.
Soortgelijke voorstellingen, van zondaren op weg naar het vagevuur, hebben we ook in andere kapellen gezien, i.h.b. die van Bessans en Clans.

Het centrale deel van het mooie altaar uit 1773 wordt gevormd door een nogal ‘primitief’ schilderij van de geboorte van Christus.

Daarboven staat een klein beeldje van Antonius met gouden T-staf (zeer correct van vorm) en een gouden varkentje day achter hem vandaan piept.

Op het antependium uit 1777 staat een nog primitievere schildering, van Antonius met puntmuts capuchon.
Antonius heeft een pauselijk kruis — met drie horizontale balken — in de linkerhand, en wijst met de rechterhand naar een wolk waaruit de stem van God klinkt.
Zijn liggende varkentje, met klok om de hals, kijkt naar hem op

In een nis staat een mooi beschilderd beeldje van een nogal jeugdige Antonius met te lange T-staf in de rechterhand en een rood boek in de linker. Varkentje en / of vuur ontbreken.

Aan een muur hangt een fraaie ets van Antonius, gedateerd 1822. Hij draagt een ongebruikelijk klerikaal hoofddeksel. In zijn rechterhand heeft hij een vrij grote klok en een brandende flambouw — symbool van het Antoniusvuur.
In zijn linkerhand heeft hij een korte ruwe haakstaf.
En met zijn rechtervoet vertrapt hij een demon, die met zijn klauw het kleed van Antonius grijpt.

Net voor de dienst wordt er ook nog een oud houten beeldje van Antonius op het altaar geplaatst. T-staf in de rechterhand. Een gesloten boek op de linkerhand.

Geleidelijk aan stroomt de kapel vol; veel ouderen natuurlijk, maar toch ook wel wat veertigers. Er zijn zo’n tachtig kerkgangers; de laatsten moeten staan.
Om 10 uur begint het Hochamt. Het is een ernstige dienst, met veel verwijzingen naar het leven van Antonius. De pastoor spreekt zeer duidelijk. De meeste aanwezigen zijn onmiskenbaar ervaren kerkgangers en velen zingen de liederen en bidden de gebeden mee.

Tijdens de dienst wordt o.a. dit Antonius lied gezongen:
Antonius lass dir singen, glorreiches
Licht der Welt. Dein Name möge dringen
hinauf zum Himmelszelt.
Für einen Schatz im Himmel verteilst du Hab und Gut, fliehest aus dem Weltgetümmel
in Jesu treue Hut.
Zum strengen Büßerleben, die Wüste
nimmt dich auf. Arbeiten, Fasten, Beten
ist deines Lebens Lauf.
Vor dir die Teufel weichen, hinab zum
Höllenschlund. Mit Jesu Kreuzeszeichen
machst Kranke du gesund.
Sankt Antonius, Sankt Antonius, sei unser Schutzpatron beim lieben Gottessohn. Sankt Antonius, Sankt Antonius, sei unser Schutzpatron beim lieben Gottessohn. Sankt Antonius, Sankt Antonius, sei unser Schutzpatron beim lieben Gottessohn. Sankt Antonius, Sankt Antonius, sei unser Schutzpatron beim lieben Gottessohn.
Na de dienst is er Frühschoppen in het nabijgelegen gemeenschapshuis. Velen drinken een biertje of Schnaps. Het is een gelegenheid om weer eens bij te praten, en iedereen kent iedereen.
In die zin zijn we onmiskenbaar vreemde eenden in de bijt. We krijgen een borreltje aangeboden en worden vriendelijk aangekeken, maar verder blijft men op een afstand.
Tönjesfest
Om deze religieuze viering heen is er ook een weekend lang volks feest, voornamelijk voor de jongeren, het zogenoemde “Tönjesfest”.
Dat hebben we niet bijgewoond — de religieuze of magische connectie met Antonius lijkt ook ver te zoeken — maar op het internet is daarover genoeg beeldmateriaal — vooral van drinkende en feestende jongeren — terug te vinden.
Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de “Runkel”, een voederbiet, die na het nodige rondsjouwen wel wat op een varkenskop begint te lijken.
Zou dat ook de oorsprong zijn?
Op de zaterdag voor het Antonius Hochamt is er in de feesttent een wedstrijd die "Schmiet denn Haut" genoemd wordt, die eruit bestaat een hoed over de Runkel te werpen. De winnaar zal de nieuwe “Runkelkönig” zijn, die op maandag officieel benoemd wordt en dan de koning van vorig jaar vervangt. Gezamenlijk gaat het dan in optocht langs alle huizen van het dorp. En tussendoor dan drinken en feesten.
Schmiet denn Haut Runkelkönig
Overige plaatsen A-B    
 • Ahden (M Eb38) (1 V8)
  Kirchengemeinde St. Antonius-Eremit Ahden. Een van de oudste historische gebouwen in Ahden is de Kluskapel, die in 1433 gebouwd werd. In 1646 werd ze tijdens de Dertigjarige Oorlog verwoest, om in 1700 te worden heropgebouwd in de dorpskern. Daarbij werd ze gewijd aan de heilige Antonius. In 1912 werd ze gesloopt voor de bouw van de huidige parochiekerk en in 1933 terug in haar oorspronkelijke staat hersteld.
 • Ahrhüttte
  Antoniuskapel sinds 1932.
 • Altstrimmig
  Hier bouwde men vóór 1454 een kleine kapel met toestemming van de jonkheren van Pyrmont, als filiaal van de parochie Mittelstrimmig. Tegelijkertijd startte de gemeenschap "zu alldem Striemig" in deze kapel een wekelijkse dienst op zaterdag. Later, rond het jaar 1482, werd de kapel herbouwd en kreeg Antonius de kluizenaar als patroon. Rond 1720 zijn er grote wijzigingen aangebracht in de kapel zelf. Er is in januari rond de 17e een Antonius-Kirmes.
 • Asperden
  Er zou een kleine Antoniuskapel zijn. Er is een St. Antonius Gilde, zie de Königskette (links).
 • Augsburg (Z Hb65) (4 Bc8) (5 G11)
  St.-Antonius-Kapelle, sinds 1410, en Antonspfründe, een proveniershuis voor 12 arme mannen. Tegenwoordig zijn daar ateliers voor kunstenaars.
 • Bad Antogast
  Er is een Antonius-Quelle sinds 1250. Dat verklaart de naam van het plaatsje, "Anto..." en er zou rond 1300 ook een Antoniuskapel gestaan hebben.
 • Berg (M Ca47) (1 I21) (Ahrweiler)
  Kirche St. Antonius; 18. Jahrhundert.
 • Bettinghausen (M Dd38) (1 S7)
  Antoniuskapel sinds 1313. Schützenbruderschaft St. Antonius Bettinghausen; Patronatsfest.
 • Beuren Ulmen 56825
  Katholische Pfarrkirche St. Antonius der Einsiedler; 1716.
 • Bevergern (M Da32) (--)
  Antonius Abt is stadspatroon en tweede patroonheilige van de parochie, en ook bekend als “Swinetüëns”. Een Antoniuskapel werd gebouwd in 1712. Een St. Antonius Ziekenhuis werd in 1858 geopend. Er is een Antoniusstraße. In de parochiekerk St. Marien zijn vier Antonius beelden [helaas geen plaatjes gevonden].
 • Bidingen - Bernbach
  Kapelle St. Antonius der Einsiedler. Gebouwd in 1606; herbouwd 1782.
 • Bochum (M Cc39) (1 L9)
  Kirche St. Antonius Abbas. Sinds november 2008 gesloten.
 • Bokelesch (N Db25) (--)
  St. Antonius Eremit Kapelle, ook wel Johanniter-Kapelle genoemd, behorende tot een Johanniter-Kloster van de Johanniterkommende. 1230 n. Chr.
 • Born, Brüggen (M Bb41) (1 D12)
  St. Antonius-Bruderschaft Born 1655 e.V. is sinds 1695 bekend. Op 17 januari vieren de broeders de patronaatsdag. Er is nog een muzikale onderafdeling, Spielmannszug St. Antonius Born e.V.
 • Braunshausen (Hallenberg) (M Ec42) (1 W14)
  St. Antonius der Einsiedler Pfarrkirche. Er vindt een patronaatsfeest plaats, op 17 januari. Schützenbruderschaft St. Antonius 1908 e.V. Braunshausen.
 • Burbecke
  Kapelle St. Hubertus und St. Antonius Abt; Antoniusstraße. Het koor stamt uit de 13e eeuw.
Ahrhüttte
Ahrhüttte
Asperden Königskette.
Beuren
Born. Antonius beeld vervaardigd van 400 jaar oud eikenhoud door de hedendaagse kunstenaar Peter Haak
Bevergern; Antoniuskapel
Burbecke

Heeft u informatie over Antonius Abt, of vragen, neem dan contact op met mij: Dolf Hartsuiker