Vita Antonii Abba's Iconografie Vuur Antonianen Kunsten Cultus Folklore Plant Dier Literatuur Paulus Hilarion Maria Simeon Adolphus
Nederlands Frans Italiaans Spaans Portugees Koptisch Duits Orthodox Engels Amerikaans Aziatisch


Op deze pagina's van de Adolphus site wordt aandacht gegeven aan enkele vroegchristelijke asceten, zoals Antonius van Egypte, Paulus van Thebe, Hilarion, Maria van Egypte en Simeon de Pilaarheilige.
De belangrijkste van deze Christelijke kluizenaars is ongetwijfeld Antonius van Egypte en de meeste pagina's zijn dan ook aan hem gewijd.

Gezien de aanwezigheid van de Sadhoes & Yogi's van India op deze site, als hedendaagse vertegenwoordigers van de duizenden jaren oude ascetische traditie in India, heb ik, waar mogelijk en nodig, het verband tussen deze twee tradities aangegeven.
Christus in de Woestijn. Ivan Kramskoy. 1872.
Tretyakov Gallerij, Moskou, Rusland.

Antonius Abt, Antonius de Grote, Antonius van Egypte,
Antonius de Kluizenaar, Antonius met het varken
Het Leven van de Heilige Antonius — door Bisschop Athanasius in 356—362 n. Chr.

Paulus van Thebe
Het Leven van Paulus de Eerste Kluizenaar
— door Hiëronymus, priester en godgeleerde, geschreven in de jaren 374—375.

Hilarion
Het Leven van Hilarion, monnik
— door Hiëronymus, priester en godgeleerde, geschreven in het jaar 390.

Maria van Egypte
De Heilige Maria van Egypte — door Sophronius een Syriër van Damascus die in 634 bisschop van Jeruzalem werd.

Simeon de Pilaarheilige
Simeon Stylites — door Theodoretus, bisschop van Cyrus, (c. 393-457) en Antonius, assistent van Simeon, en Evagrius, historicus, in c. 580.
Sint Adolphus

Boekbesprekingen

Alexander en de Gymnosofisten — De ontmoeting van Alexander de Grote in India in 327 v.Chr. met de 'naaktlopende wijsgeren', de voorlopers van de hedendaagse sadhoes, die ook van invloed zijn geweest op de Christelijke asceten, met daarin vervat een kritiek op de betreffende passages in het boek van J. Lendering, Alexander de Grote.

Kritische kanttekeningen bij Peter Nissen's Varkenskoppen voor Sint Antonius

De Woestijnvaders van P.W. van der Horst is een slecht boek.
Johannes de Doper. Titiaan. c.1540. Gallerie dell' Accademia, Venetië, Italië.

"Om niet hebt gij het ontvangen, om niet moet gij het geven."contact: Dolf Hartsuiker